Privacyverklaring

Clara Maria Cheese Farm & Clog Factory, gevestigd aan Bovenkerkerweg 106 1188 XH Amstelveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Clara Maria Cheese Farm & Clog Factory Bovenkerkerweg 106 1188 XH Amstelveen +31-297-582279

 

K. de Wees is de Functionaris Gegevensbescherming van Clara Maria Cheese Farm & Clog Factory ''Hij/Zij'' is te bereiken via info@claramaria.nl.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Clara Maria Cheese Farm & Clog Factory verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@claramaria.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Clara Maria Cheese Farm & Clog Factory verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U een nieuwsbrief te versturen

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Clara Maria Cheese Farm & Clog Factory neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Clara Maria Cheese Farm & Clog Factory) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Clara Maria Cheese Farm & Clog Factory bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

persoonsgegevens > Bewaartermijn > 2 jaar
telefoonnummer > Bewaartermijn > 2 jaar
e-mailadres > Bewaartermijn > 2 jaar

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Clara Maria Cheese Farm & Clog Factory verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Clara Maria Cheese Farm & Clog Factory blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Clara Maria Cheese Farm & Clog Factory gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Clara Maria Cheese Farm & Clog Factory gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting:

 

https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/wat-zijn-cookies/

 

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

 

Cookie: Google Analytics

Naam: _ga

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Bewaartermijn: 2 jaar

 

Cookie: Google Analytics

Naam: _gat

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Bewaartermijn: Sessie

 

Cookie: Google Analytics

Naam: _gid

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Bewaartermijn: Sessie

 

Cookie: Google Analytics

Naam: collect

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Bewaartermijn: Sessie

 

Cookie: Mono

Naam: _cfduid

Functie: Noodzakelijke cookie om de basisfuncties van de website bruikbaar te maken en toegang tot beveiligde delen van de website mogelijk te maken. De website kan niet goed functioneren zonder deze cookie.

Bewaartermijn: 1 jaar

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Clara Maria Cheese Farm & Clog Factory en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@claramaria.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Clara Maria Cheese Farm & Clog Factory wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Clara Maria Cheese Farm & Clog Factory neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@claramaria.nl.

Clara Maria Cheese Farm & Clog Factory
Bovenkerkerweg 106
1188 XH  Amstelveen

KVK
54652545

Logo Tripadvisor

Contact details

Opening hours

Sunday Closed

Monday - Saturday 09:00 AM - 05:00 PM

In April and May we are also open on Sundays from 9:00 to 17:00 when the Keukenhof Tulip Garden is open.

Bustours are welcome to make an appointment on Sundays outside of the above mentioned period.